Thông tin liên hệ

CỤC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO

Địa chỉ:

Email:

Skype:

Yahoo:

Điện thoại:

Di động:

Fax:

Tài khoản ngân hàng:

Số 138A Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội

cuck2dt@moh.gov.vn

hotrodichvucong_khcndt

hotrodichvucong_khcndt

04.62732443

04.62732443

04.62732124

Chủ tài khoản: Cục Khoa học công nghệ và Đào Tạo
Số tài khoản: 1200208026339
Chi nhánh: Sở Giao dịch Agribank
Địa chỉ: Số 2 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội